Vad är textillogistik TEXI

Vad är Textillogistik och vilka fördelar ger det?

Textillogistik

Primärt handlar textillogistik om att ha en delvis automatiserad, intern lösning för hantering, distribution och förvaring av arbetskläder på arbetsplatsen. För de branscher där personalen måste byta om till en speciell uppsättning skyddande och hygieniska arbetskläder innan de kan börja jobba, som inom sjukvården eller vid livmedelstillverkning, är det av största vikt att logistiken av dessa fungerar.

Fördelarna med en textillogistiklösning är att den effektiviserar och förenklar personalklädeshanteringen. Både när det kommer till att optimera textilsortimentet samt att skapa en effektiv internlogistik och plaggdistribution. Utlämning och återlämning av arbetskläder måste flyta på så smidigt och sömlöst som möjligt. Det får inte bildas långa köer, skapas flaskhalsar i rusningstid eller vara slut på kläder.

Inom sjukvården finns krav på att medarbetare ska byta kläder dagligen – en textillogistiklösning ger er uppföljning på att så faktiskt sker. Den kan även följa upp att personalen inte tar ut fler plagg än de behöver, hjälpa er få snurr på de plagg som är insatta och därmed minska inköp av nya/fler kläder.

Inom livsmedelstillverkning finns inte kravet på byte av kläder varje dag, MEN för att uppfylla hygienkrav, krävs god renlighet och HACCP-godkända arbetskläder som enbart får användas på arbetsplatsen.

Strategisk internlogistik

En automatiserad textillogistiklösning innebär att personal hämtar/lämnar sina plagg på väg till eller från arbetet vid någon av de uthämtnings- och returstationer som finns placerade på strategiska platser på företaget. Det finns lösningar med smarta, interaktiva klädskåp som kan placeras nära slutanvändaren, som t.ex. i omklädningsrum eller i korridoren utanför. Alternativt kan ett gemensamt större utrymme med bra flöde utnyttjas, där flera kan sköta sina uttag av arbetskläder samtidigt.

Minska risker för svinn och bunkring av kläder

Risker som kan uppstå om ni står helt utan någon form av automatiserad textillogistiklösning för arbetskläder är att personalen:

Är detta scenario återkommande löper ni stor risk att medarbetare börjar plocka med sig extra plagg för att bunkra i sitt skåp, för att säkra sin egen tillgång, vilket innebär att fler plagg behöver köpas in för att säkra upp tillgången på arbetskläder till alla.

Chippade kläder en grundförutsättning

Grundläggande för att få kontroll är att arbetskläder och textilier är märkta med ett s.k. RFID-chip (Radio Frequency Identification). Dessa chip är ofta insydda i en fåll eller linningen på ett plagg. Det finns olika typer av RFID-chip och olika tekniker har olika för- och nackdelar. Det kan ni läsa mer om i vårt inlägg som tar upp för- och nackdelar med olika typer av RFID-chip.

Olika lösningar för olika förutsättningar

Det finns olika textillogistiklösningar att välja mellan beroende på verksamhetens omfattning, den fysiska byggnaden och naturligtvis, vilken investering som man har möjlighet att lägga på detta. Allt ifrån att ert ordinarie textilförråd utrustas med en bärbar chipläsare och en larmbåge, till de mest avancerade, storskaliga lösningarna som konvejerband där varje persons kläder kommer ut på galge vid avläsning av deras ID-kort.

Guide: vilket system för textillogistik passar bäst för oss?

Textillogistik ger dig KONTROLL

En textillogistiklösning ger er kontroll över bland annat vilket textilbehov ni faktiskt har och var arbetskläderna befinner sig. Är de på en lagerhylla hos er, är de på tvätteriet, vem bär dem just nu och vem har eventuellt glömt att lämna tillbaka sina kläder vid dagens slut.
Det ger även regelbunden statistik på hur många kläder som försvinner på en månad. Och det är fler kläder än du tror. De kanske inte ens fysiskt har försvunnit, utan är kanske i någon medarbetares personliga skåp. Men i och med att varje textil är utrustat med ett unikt chip, kan ni se vem som hämtade ut det sist och som inte returnerat de. Detta gör användarna delaktiga i ansvaret för kläderna.

Ni får även:

SLUTSATS – En smart textillogistiktjänst ser alltså till att både förenkla dagen för de som ska bära arbetskläderna och ger större kontroll på textilstocken, hygienen och svinnet av textilier för det investerande företaget.

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *