Texis lösningar för textilhantering

För verksamheter som hanterar stora mängder arbetskläder och som dessutom har stränga hygienkrav, kan det vara en utmaning att hantera sina textilier på ett effektivt sätt. Texi Logistic Solution består av ett flertal olika produkter för att erhålla den optimala textillogistiken. Samtliga produkter är utrustade med läspunkter (RFID-antenner) för att garantera spårbarhet genom hela logistikkedjan. Ju fler läspunkter i flödet, desto bättre kontroll på plaggen erhålls.

Att ha kontroll över textillogistiken är livsnödvändigt

Sjukhus, vårdföretag eller livsmedelsverksamheter är exempel på organisationer som har stora mängder textilier där personal behöver ha tillgång till kläder minst en, men ibland flera gånger om dagen. Logistik i sådana stora organisationer är därför ingen enkel sak. Det är en komplex uppgift att säkerställa att rätt plagg finns på rätt plats, i rätt tid.

Att inte ha ett effektivt textilhanteringssystem kan dessutom göra det svårare att hålla hygienen. När textilier inte spåras kan det uppstå problem med att vissa textilier ligger för länge på sina hyllor eller används längre än gällande föreskrifter för hygien och arbetskläder.

För personalens del kan det också ta mycket onödig energi och tid ifall arbetskläder inte finns tillgängliga eller inte finns i rätt storlek. Det blir dessutom svårt för administrativ personal att veta när de ska fylla på eller beställa mer kläder vilket i värsta fall kan leda till onödiga kostnader.

Läs mer om Texis produkter här

Kontakta oss

Har du frågor om våra logistiklösningar eller produkter, tveka inte att ta kontakt med oss.

Teknisk support

Kontakta Texi Service Desk för att få teknisk hjälp med din utrustning.