Texi Alarm Gate

Få kontroll över olovliga uttag och säkerställ korrekt lagersaldo i ditt textilrum

Om en användare tar ut kläder från en rumsbaserad lösning utan att registrera sitt uttag kommer Texi Alarm Gate att detektera det olovliga uttaget. Texi Alarm Gate kan konfigureras för att vid ett olovligt uttag ge ett larm till användaren eller att endast automatiskt korrigera lagersaldot i textilrummet.

Full kontroll

För att en rumsbaserad lösning ska fungera väl krävs det att alla kläduttag registreras av användarna. Om detta inte sker uppstår fel i rummets lagersaldo vilket kan orsaka brister och fel i beställningar. Texi Alarm Gate registrerar plagg som tagits ut olovligt men kan även ge ett larm till användaren så att denne kan gå tillbaka och registrera sitt uttag. Larm kan ges både med ljus och ljud.

Även om användaren inte går tillbaka och registrerar sitt kläduttag så kommer Texi Alarm Gate att korrigera lagersaldot i textilrummet för de artiklar som användaren tog ut. På så sätt säkerställs det att rummets lagersaldo alltid är uppdaterat så att personalen har korrekt information och kan göra rätt beställningar till tvätteriet.

Med eller utan alarm

Alarmfunktionen i Texi Alarm Gate går att ställa in på tre sätt för att på bästa sätt kunna anpassas till behoven i just er verksamhet:

  1. Visuellt larm samt justerbar ljudsignal
  2. Visuellt larm utan ljudsignal
  3. Larm avstängt

Texi Alarm Gate - ladda ner produktblad

TAG-3D-illustration2

Texi Alarm Gate

Produktblad Läs mer

Fler produkter

Kontakta oss

Har du frågor om våra logistiklösningar eller produkter, tveka inte att ta kontakt med oss.

Teknisk support

Kontakta Texi Service Desk för att få teknisk hjälp med din utrustning.