Det här är Texi

Vi är starka i Skandinavien, och utmanar i hela Europa! 

Texi är en skandinavisk innovation och en professionell lösning för optimering av textillogistik och hantering av arbetskläder. Vi vänder oss till såväl stora som små verksamheter med höga hygienkrav och som hanterar stora mängder arbetskläder till sin personal.

Vi gör hanteringen av arbetskläder smidigare på alla nivåer

Texi är en heltäckande och leverantörsoberoende lösning som gör hanteringen av arbetskläder smidigare på alla nivåer. Vår logistiklösning är modulbaserad och kan enkelt anpassas och dimensioneras utifrån kundernas olika behov.  

 

En lösning med många fördelar 

 • Fullständig kontroll över alla arbetskläder 
 • Rätt arbetskläder på rätt plats vid rätt tidpunkt 
 • Automatisk beställningsprocess 
 • Minimerat svinn 
 • Arealbesparing 

Texi förenklar vardagen och låter er fokusera på kärnverksamheten. 

 

Texi’s kunder har höga hygienkrav 

Texi Logistic Solution är idag installerat på flera sjukhus i Skandinavien. Utöver detta har vi kunder inom läkemedels och livsmedelsproduktion. Gemensamt för dessa verksamheter är det höga kravet på hygien samt värdet av att ha ett konstant och tillförlitligt flöde av arbetskläder till sin personal. 

Vi är starka i Skandinavien, och utmanar i hela Europa! 

 

Ägare 

Texi ingår i Textilia-koncernen – en av Skandinaviens största textilserviceleverantörer. 

 

Våra värderingar 

Alla som jobbar inom Texi gör det utifrån våra gemensamma värderingar. De genomsyrar vårt dagliga arbete i alla lägen. 

ENGAGEMANG – Vi gör alltid det lilla extra med känsla och med värme. Vi utför våra uppgifter med stolthet. Vi tar ansvar och visar varandra uppskattning. Vi är alltid tillgängliga för våra kunder och bemöter dem på ett professionellt sätt. 

TROVÄRDIG – Vi visar alltid respekt och ödmjukhet. Vi har en djup kunskap och vi delar gärna med oss av vårt kunnande. Vi håller vad vi lovar. 

TILLSAMMANS – Vi bryr oss om varandra och tillsammans skapar vi resultat. Vi samarbetar och hjälps åt. Vi utvecklas tillsammans med våra kunder och arbetar gemensamt för att möta deras önskemål.

 

Historik 

Texi startades av ägaren till ett av Norges största tvätterier som upplevde att textilier som sändes ut till kunder inte kom tillbaka i rätt tid. Det innebar att det ibland blev brist på textilier vilket ledde till att leveransförmågan försämrades. Det uppstod flaskhalsar i produktionen och lagringskostnaderna sköt i höjden. Behovet av en enkel och smidig logistiklösning för arbetskläder blev allt mer påtagligt. Resultatet var Texi Logistic Solution – en norskutvecklad, flexibel, stabil och lönsam logistiklösning som specialutvecklats för arbetskläder. 

 

Viktiga årtal i vår historia: 

 • 1994 Påbörjades utvecklingen av Texi Logistic Solution av Kvalheim Vaskeri AS. 
 • 1996 presenterades en första prototyp av Texi Dispenser Cabinet. 
 • 2000 Etablerades ett samarbetsavtal med Regionsjukhuset i Trondheim (St Olav) samt norska utvecklingsfonden i syfte att gemensamt utveckla ett system för textillogistik 
 • 2001 Bildades Texi AS som fristående aktiebolag med säte i Trondheim. 
 • 2003 Genomfördes en pilotinstallation på St Olavs sjukhus. 
 • 2005 Tilldelades Texi ett europapatent gällande skåpbaserad lösning för utlämning av textilier. 
 • 2005 Tecknade Texi ett kommersiellt avtal med Helsebygg  avseende leverans av Texi Logistic Solution till fas ett av nybyggnationen vid St. Olavs sjukhus. 
 • 2011 Expanderade Texi när dotterbolaget Texi AB etablerades med säte i Eskilstuna. 
 • 2014 Flyttade Texi sin svenska verksamhet till Stockholm.