Texis rumsbaserade lösning för textilhantering

I en rumsbaserad lösning förvaras textilier i ett öppet utrymme, t.ex. ett förrådsrum där personal hämtar ut de textilier de behöver. Textilierna förvaras på hyllor eller i textilvagnar och registrering av uttag sker normalt när personalen lämnar rummet med textilierna. Registreringen kan då antingen ske automatiskt eller manuellt beroende på val av produkter.

Utmaningar som en rumsbaserad lösning möter:

 • Svårt att hålla reda på textilstocken
 • Stort omlopp av textilier
 • Stränga hygienkrav
 • Problem med svinn
 • Kostsamma textilbeställningar
 • Mindre kapital att lägga på textilhantering

En rumsbaserad lösning ger större möjlighet till flexibilitet och tillval av produkter. För stora verksamheter med mycket personal och större ytor är en rumsbaserad lösning ett riktigt bra alternativ för att hålla nere kostnaderna samtidigt som spårbarheten hålls.

Rumsbaserade lösningar kan kombineras med skåpsbaserade lösningar.

Fördelar och nackdelar med en rumsbaserad lösning

Fördelar

 • Låg investering, vid många användare på samma plats
 • Hög flexibilitet

Nackdelar

 • Inte lika bra ordning och hygien som i en skåpsbaserad lösning
 • Kräver manuell inventering
 • Behöver ändamålsenliga lokaler

Automatisk eller manuell registrering av uttag

En rumsbaserad lösning fungerar så att textilierna förvaras på hyllor eller i vagnar som befinner sig i ett separat förvaringsrum. Behörig personal träder in i rummet och plockar de plagg de behöver. Beroende på hur lösningen konfigurerats kan de antingen registrera sina uttag manuellt eller låta dem registreras automatiskt.

För en automatisk registrering* krävs en passagelösning som gör att både användare och textilier kan identifieras. Normalt sker detta genom en karuselldörr som endast kan användas om godkänt åtkomstkort registrerats. När användaren sedan går genom karuselldörren registrerar inbyggda antenner vilka textilier som användaren tagit ut och uppdaterar då rummets innehåll.

*Automatisk registrering fungerar endast med UHF chipteknologi.

Används manuell registrering krävs det att användaren själv registrerar de textilier som hämtats på uttagsstationen Texi Dispenser Station. Manuell registrering finns för både HF och UHF chipteknologi.

För att säkerställa korrekt lagersaldo och få kontroll över olovliga uttag finns Texi Alarm Gate som tillval. Texi Alarm Gate läser av textilier som tas ut ur rummet utan att ha registrerats, flyttar dessa från lagret för att korrigera lagersaldot och kan även konfigureras för att ge ifrån sig en signal för att påminna personen att gå tillbaka och registrera sitt uttag.

Automatisk eller manuell åter-
lämning av textilier

För automatisk återlämning går det, precis som i en skåpsbaserad lösning, alldeles utmärkt att använda sig av återlämningsenheten Texi Return Unit i en rumsbaserad lösning. Personal slänger enkelt in sina smutsiga plagg i enheten som registrerar textilierna automatiskt. Detta är inte bara smidigt för personal men är även en fördel för servicepersonalen. Plaggen hamnar nämligen direkt ner i rätt vagn så inga tunga lyft krävs. Den automatiska lösningen går dessutom att integrera med AGV-robotar som helt automatiskt kan komma och hämta fulla textilvagnar och ställa dit nya tomma.

För manuell återlämning, är Texi Return Station ett bra alternativ ifall din verksamhet inte har mycket plats. Texi Return Station är en smidig läsplatta där personal själva kan registrera sina använda plagg innan plaggen slängs i tvättkorgen.

Smidig lösning för inventering

I en rumsbaserad lösning kan det vara svårare att ha lika bra koll på sin textilstock som i en skåpsbaserad lösning. Det här beror på att uttag ibland glöms bort att registreras, så med tiden ökar differensen mellan vad systemet har registrerat och vad som faktiskt finns i rummet. Därför bör inventering periodvis utföras i en rumsbaserad lösning.

En helt manuell inventering kan ta lång tid och blir sällan helt korrekt. Texi erbjuder en lösning på tråkig och energikrävande inventering med den handhållna skannern Texi Mobile Reader. Skannern kan med en enkel knapptryckning, svepas över textilierna och räkna chipen inuti dem. Chipen registreras sedan och förs in i spårningssystemet Texi Management System där information om alla dina textilier förvaras.

Skannern kan användas om chipteknologi med UHF används. Används HF-chip finns en annan typ av skanner som kräver den tillhörande displayen Texi Information Display för att visa informationen. Denna display används även för hantering och bekräftelse av textilleveranser.

Flera sätt att fylla på med textilier

Vid påfyllning av textilier i en rumsbaserad lösning finns olika sätt att få systemet att uppdatera innehållet i rummet. I sin enklaste form utgår man från en order där textilserviceleverantören specificerar vilka artiklar som ingår i en försändelse. Med hjälp av Texi Information Display kan orderns leverans bekräftas när godset kommit fram och då uppdateras lagersaldot i textilrummet.

En mer avancerad lösning är att ha en gate-lösning med inbyggda antenner som textilvagnen med rena textilier körs igenom när den tas till rummet. När vagnen körs genom gaten läses alla chip i textilierna av och registreras som en påfyllning av lagret.

 

 

 

 

Kontakta oss här så hjälper vi dig.

Du kan kombinera Texis produkter helt efter din verksamhets behov. Är du nyfiken på vilka lösningar som passar just din verksamhet?

Kontakta oss så hjälper vi dig

Läs mer om Texis produkter här:

Kontakta oss

Har du frågor om våra logistiklösningar eller produkter, tveka inte att ta kontakt med oss.

Teknisk support

Kontakta Texi Service Desk för att få teknisk hjälp med din utrustning.