Våra produkter

Den optimala textillogistiken börjar med någon av våra produkter

Texi Logistic Solution består av ett flertal olika produkter för att erhålla den optimala textillogistiken. Samtliga produkter för in- och utlämning av plagg är utrustade med läspunkter (RFID-antenner) för att garantera spårbarhet genom hela logistikkedjan. Ju fler läspunkter i flödet, desto bättre kontroll på plaggen erhålls. 

Produkter för uthämtning och återlämning

Kontakta oss

Har du frågor om våra logistiklösningar eller produkter, tveka inte att ta kontakt med oss.

Teknisk support

Kontakta Texi Service Desk för att få teknisk hjälp med din utrustning.