Rådgivning och konsultation kring logistik av arbetskläder

Vi guidar dig fram till den bästa logistiklösningen för era arbetskläder

Vi strävar alltid efter att hitta nya lösningar för att effektivisera och förenkla logistiken av arbetskläder. Men vi vet också att det kan vara utmanande att erhålla en effektiv, användarvänlig och lönsam textillogistik då det är många parametrar att ta hänsyn till.

Utmaningarna kan exempelvis vara:

  • Att få till ett effektivt flöde av textilier och personal i lokalerna
  • Att upprätta interna processer för administration och textilhantering
  • Att skapa en lösning som ger nöjd personal.

Dessutom ska logistiklösningen ge ekonomiska besparingar genom att minska svinn och lagerkostnader. Samtidigt som det är viktigt att säkerställa att kraven på hygien efterlevs.

Vi guidar dig rätt

Vi hjälper er med allt ifrån övergripande diskussioner till detaljerade underlag. Vi är ofta med redan i ett tidigt skede, exempelvis vid planeringen av nya fastigheter, eller ombyggnation. Vi finns sedan med vid er sida när ni introducerar en textillösning och under hela lösningens livstid med konkret stöd och förslag på förbättringar.

Vanliga frågeställningar kring logistik av arbetskläder

  • Hur ska vi planera för att få det bästa flödet av personal i lokalerna, och undvika köer?
  • Hur mycket arbetskläder behövs i lager av varje artikel?
  • Vilken teknologi passar för just oss?
  • Hur ska vi arbeta internt med processer och personal för att få det bästa flödet?
  • Vi har höga hygienkrav – hur säkerställer vi att dessa efterlevs?
  • Vi har krav att minska kostnaderna för textilhantering – hur kan vi genomföra detta?
  • Kan ni hjälpa oss bevisa värdet av ett textillogistiksystem?

Texi har arbetat med dessa frågeställningar sedan mitten på 90-talet och med den erfarenheten och kunskapen kan vi hjälpa dig med dina utmaningar gällande logistik av textilier.

Vi visualiserar er logistik av arbetskläder i 3D

En viktig komponent när man hanterar arbetskläder är planering och optimering av arbetslokalerna. Vi kan därför utforma en 3D-modell som visualiserar utformningen av er logistiklösning i det angivna utrymmet med rätt utrustning, skyltar, dekorationer och personal som använder systemet.

Med hjälp av Texi 3D-visualisering kan vi optimera det tillgängliga utrymmet och ge er en översikt över de slutliga resultaten. Det gör det lätt att förstå hur utrymmet bäst ska utnyttjas.

Vi kan även skapa en animerad rundtur i era lokaler med den nya textilservicelösningen på plats. Detta är ett utmärkt visuellt underlag att presentera internt.

Kontakta oss

Har du frågor om våra logistiklösningar eller produkter, tveka inte att ta kontakt med oss.

Teknisk support

Kontakta Texi Service Desk för att få teknisk hjälp med din utrustning.