Rådgivning & Konsultation

Vi guidar dig fram till den bästa logistiklösningen för er verksamhet

Att erhålla en effektiv, användarvänlig och lönsam textillogistik kan vara utmanande då det är många parametrar att ta hänsyn till. Till exempel:

  • att få till ett effektivt flöde av textilier och personal i lokalerna
  • att upprätta interna processer för administration och textilhantering
  • att skapa en lösning som ger nöjd personal.

Dessutom ska logistiklösningen ge ekonomiska besparingar genom att minska svinn och lagerkostnader. Samtidigt som det är viktigt att säkerställa att kraven på hygien efterlevs.

TEXI är experter inom textillogistik, och vi delar gärna med oss av vår kunskap

Vi hjälper er med allt ifrån övergripande diskussioner, till detaljerade underlag.

Vi är ofta med redan i ett tidigt skede, exempelvis vid planeringen av nya fastigheter, eller ombyggnation. Vi finns sedan med vid er sida under hela införandet, samt under hela lösningens livstid med konkret stöd och förslag på förbättringar.

Vanliga frågeställningar

  • Hur skall vi planera för att få det bästa flödet av personal i lokalerna, och undvika köer?
  • Hur många plagg behövs i lager av varje artikel?
  • Vilken teknologi passar för just oss?
  • Hur skall vi arbeta internt med processer och personal för att få det bästa flödet?
  • Vi har höga hygienkrav – hur säkerställer vi att dessa efterlevs?
  • Vi har krav att minska kostnaderna för textilhantering – hur kan vi genomföra detta?
  • Kan ni hjälpa oss bevisa värdet av ett textillogistiksystem?

TEXI har arbetat med dessa frågeställningar sedan mitten på -90 talet och vi har erfarenheten och kunskapen att hjälpa även er i era utmaningar gällande textillogistik.

Kontakta oss

Har du frågor om våra logistiklösningar eller produkter, tveka inte att ta kontakt med oss.

Teknisk support

Kontakta TEXI Service Desk för att få teknisk hjälp med din utrustning.