Privacy policy

Vi på TEXI är måna om att vara transparenta, både i hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in om våra besökare. Därför vill vi här berätta om hur vi hanterar dina personuppgifter och varför, om cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare.

Personuppgiftsansvarig

Texi är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du som besökare:

 • Är medveten om hur och varför vi samlar in dina personuppgifter.
 • Kan göra ett aktivt val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande).
 • Kan uppdatera dina uppgifter.
 • Kan bli glömd ur systemet och få informationen vi behandlar om dig raderad.
 • Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
 • Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid exempelvis byte av leverantör.
 • Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.

Personuppgifter och cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen; namn, adress, personnummer, e-mail osv. Vid sidan om personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur du som besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll. Cookies är lite speciella då Datainspektionen (som basar över Dataskyddslagen i Sverige) inte beslutat om de räknas till personuppgifter eller ej.
Även om cookies inte juridiskt sett innefattas av Dataskyddslagen om personuppgifter så anser vi att de är såpass viktiga för din integritet att vi behandlar dem som sådana. Och det är viktigt att vi får lagra dem åt dig! Läs mer nedan om varför.

Varför lagrar Texi dina personuppgifter och cookies?

Tanken bakom Texis webbplats är att leverera en så bra och informativ upplevelse för våra besökare som möjligt. Vi vill kunna presentera skräddarsydda guider, fördjupad information och relevanta artiklar, anpassade till varje person som använder sidan. För att vi skall kunna göra det spårar vi hur våra besökare klickar runt på sidan och vilka guider de laddar ner. Det gör att vi senare kan ge förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet eller relaterade områden. Spårningen görs med hjälp av cookies. Det går självklart att använda vår webbplats utan att några cookies lagras. Då blir upplevelsen dock inte lika personlig och relevant som den är tänkt att vara.

Om du vid något tillfälle lämnar din e-mailadress till oss under ett besök på vår webbplats så knyts cookien till din e-mailadress. Det gör att vi, om du ger ditt samtycke, kan maila förslag på fördjupad läsning inom det område du är intresserad av, i form av exempelvis guider, artiklar och blogginlägg.

Hur hanterar vi cookies?

Cookies spåras med hjälp av trackers, med olika syften. I vårt fall handlar det enbart om att erbjuda dig som besökare en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud. Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Hotjar
 • HubSpot analytics

Vilka cookies använder vi?

För att kunna ge dig en så bra upplevelse som möjligt jobbar vi med HubSpot, ett system för Inbound Marketing och Marketing Automation. Här kan du se vilka cookies vi använder: HubSpot Cookies.

Hur länge lagrar vi cookies?

Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet.

Så här tar du bort cookies i din webbläsare

Hur du raderar cookies beror på vilken webbläsare du använder. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt, eller webbplats. Några vanliga webbläsare och hur du raderar cookies i dem (klicka för extern länk):

När lagrar vi personuppgifter?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. Personuppgifter lagras när:

 • Du laddar ner en guide eller annat dokument via ett formulär på vår site.
 • På annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, exempelvis anmälan till utbildning/event/seminarium, via kontaktformulär osv.

Att ge resp. dra tillbaka medgivande

Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen samt syftet bakom hanteringen.

Du förhindrar vidare lagring av cookies, samt radering av redan lagrade cookies, via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare så vi hänvisar dig till din webbläsares hjälpavsnitt för att hitta rätt väg.

För att få ladda ner våra guider måste du godkänna att vi lagrar dina uppgifter, detta för att vi ska kunna ge dig förslag på vidare läsning inom området. Du kan när som helst avanmäla dig från utskicken genom en länk i mailet. Du kan även uppdatera dina inställningar för utskick genom länken i mailet. Om du avregistrerar dig från vidare utskick tas dina personuppgifter bort ur vårt system. Du kan också maila oss på info@texisys.com.

Att uppdatera sina uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara maila oss på: info@texisys.com så löser vi det.

Att bli glömd

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på info@texisys.com.

Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade

För att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss på info@texisys.com. Vi skickar då snarast alla uppgifter vi har lagrade till dig.

Tredjepartsinformation

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi varken säljer, byter eller överför dem till externa parter.

Kontakta oss

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter & cookies är du välkommen att kontakta oss direkt på info@texisys.com.