Texis skåpsbaserade lösning för textilhantering

I en skåpsbaserad lösning förvaras textilier i ett uppkopplat textilskåp som ger tydlig överblick, hög hygienfaktor, automatisk inventering och möjlighet till behovsbaserade textilbeställningar. När textilierna använts, återlämnas de i en helautomatisk enhet som registrerar plaggen i realtid.

Utmaningar som en skåpsbaserad lösning möter:

 • Svårt att hålla reda på textilstocken
 • Stort omlopp av textilier
 • Svårt för personal att hitta rätt kläder
 • Stränga hygienkrav
 • Problem med svinn
 • Kostsamma textilbeställningar
 • Mindre plats att lägga på textilförvaring

 

 

Snabba och enkla uttag av textilier

En skåpsbaserad lösning ger mycket god kontroll över dina textilier och kan utan problem spåra var i logistikkedjan textilierna befinner sig. Personal kan hämta sina kläder snabbt och smidigt, och behöver aldrig oroa sig för att just deras storlek inte finns. Texilskåpen, Texi Dispenser Cabinets, kan som tillval dessutom vara utrustade med bakteriedödande UV-lampor för ännu bättre hygien.

Sammantaget erbjuder en skåpsbaserad lösning snabba och enkla uttag av textilier. Samtidigt som du får väldigt bra kontroll, spårbarhet, god hygien och yteffektivitet. Textilskåp finns för både HF och UHF chipteknologi, vilket ger bra implementationsmöjligheter oavsett textilstock.

Skåpsbaserade lösningar kan kombineras med rumsbaserade lösningar.

Fördelar och nackdelar med en skåpsbaserad lösning

Fördelar

 • Enkelt att hitta sina textilier
 • Mycket snabb utlämning
 • Optimal hygien (Option UVC-ljus)
 • Kan placeras nära användare
 • Automatiska beställningar
 • Låg driftskostnad

Nackdelar

 • Många textilskåp behövs vid stora utlämningsställen
 • Hög investering

Helt automatisk registrering av uttag och återlämning

En skåpsbaserad lösning fungerar så att textilier förvaras i de låsta textilskåpen Texi Dispenser Cabinets som kräver ett godkänt åtkomstkort för att öppnas. Normalt sätt brukar det vara användarens personalkort. Textilskåpen har inbyggda antenner som kan läsa av RFID-chip i textilierna. Varje gång textilskåpets dörr stängs utförs automatiskt en inventering av textilskåpets innehåll. Plagg som tagits ut registreras och debiteras den användares klädkonto som öppnade dörren. Registreringen gör även att textilskåpets innehåll uppdateras och lagersaldot är därför alltid korrekt och uppdaterat.

Efter användaren nyttjat textilierna lämnas de tillbaka till återlämningsenheterna Texi Return Units som registrerar RFID-chipen och krediterar användarens textilkonto. Hela logistikflödet hanteras med den dedikerade mjukvaran Texi Management System där det är enkelt att lägga till automatiserade textilbeställningar.

Yteffektiv textilhantering när du har ont om plats

En skåpsbaserad lösning är mycket yteffektiv och är perfekt för organisationer som inte har så mycket plats men ändå har hög ruljangs på textilier. Textilskåpen Texi Dispenser Cabinet kan placeras lättillgängliga och nära användaren i t.ex. korridorer eller omklädningsrum, så att textilierna alltid finns precis där de behövs. Dessutom möjliggör skåpen att ytor som tidigare användes för textilförvaring nu kan användas för mer nödvändiga ändamål.

Återlämningsenheterna Texi Return Unit monteras genom ett hål i väggen, vilket gör att delen där användarna returnerar plagg tar lite plats och kan placeras i en korridor eller ett omklädningsrum. Baksidan av enheten hamnar i ett separat rum vilket ger enkel tillgång för servicepersonalen.

Det är även möjligt att montera returenheten i ett fristående kabinett. Vilka alternativ som passar just din organisation kan variera så Texi tillhandahåller skräddarsydda lösningar med hög flexibilitet.

Du kan kombinera Texis produkter helt efter din verksamhets behov.

Läs mer om Texis produkter här

Kontakta oss

Har du frågor om våra logistiklösningar eller produkter, tveka inte att ta kontakt med oss.

Teknisk support

Kontakta Texi Service Desk för att få teknisk hjälp med din utrustning.