Guide: Textillogistik – vilken lösning passar bäst för oss?

När det kommer till textillogistik så finns det, utöver valet av textilier och tvättpartner, en rad olika textillogistikslösningar att välja bland.

En textillogistikslösning förenklar utlämning och återlämning av textilier för din personal. En bra textillogistikslösning hjälper även din administrativa personal att snabbare och smidigare kunna hantera textilstocken, sköta beställningar till tvätteriet, avgöra livslängd på textilierna och utföra inventering.

En sådan lösning som hjälper både administrativ samt vanlig personal, kallas för “smarta” textillogistikslösningar. Dessa använder RFID-spårning via chip som sys in i textilierna. Chipen kan man därefter enkelt följa i en tillhörande mjukvara.

I princip brukar man tala om att det finns fyra olika lösningar för textillogistik. Tre stycken av dem räknas som “smarta” och använder sig av RFID-spårning och automatisk uttagsregistrering.

 

Vilket typ av lösning ska ni välja?

Vilken textillogistikslösning som passar bäst för just din organisation beror såklart på verksamhetens storlek, behov, budget, planlösning, hygienkrav, m.m. I den här guiden går vi igenom de olika lösningarna och vilka nackdelar respektive fördelar som finns med dem, så att du kan avgöra vilken som passar din verksamhet bäst.

Generellt rekommenderas alltid en lösning som innehåller RFID-spårning, eftersom fördelarna överlägset överväger en manuell lösning.

Fördelarna med RFID-spårning är bland annat:

 • Du får bättre kontroll på textilflödet. Du vet hur många textilier som hämtas ut varje dag, av vem och när.
 • Du kan få ut detaljerad statistik så att du bättre kan optimera och anpassa textilstocken. Detta minskar svinn och sparar både tid och resurser.
 • Det ger högre leveranssäkerhet och tillgänglighet. Lösningarna kan vara öppna och igång dygnet runt.

För optimal hygien är stängda textillogistiklösningar i form av automatiska textilskåp det mest effektiva alternativet, då textilierna vidrörs minimalt vid utlämning.

 

Olika typer av lösningar

Lösning

Beskrivning

Fördelar

Nackdelar

Manuell lösningOfta vagnar eller rum där textilier lagras och hämtas

Ingen spårning av uthämtade textilier

Personal hämtar textilier vid behov
Ingen införandekostnad

Användarvänligt (Om textilier finns tillgängliga)
Höga driftskostnader

Ingen kontroll leder till högt svinn

Låg hygienstandard

Risken för att rätt textilier inte finns tillgängliga ökar
SkåpbaseradÅtkomst till textilier endast för personal med rätt access

Textilskåp som automatisk genomför inventering och registrerar uttag på användaren
Snabb utlämning för användare

Flexibel och yteffektiv placering

98-100% kontroll på utlämning

Slutet utrymme ger bra hygien

Låg driftskostnad
Många textilskåp behövs vid stora utlämningsställen

En artikel per hylla

Högre införandekostnad
RumsbaseradRum där textilier lagras öppet på hyllor eller i textilvagnar

Uttag registreras manuellt av personal vid utlämning

Ofta någon typ av fysisk sluss och larm
Låg investering, vid många användare

Upp till 95% kontroll beroende på konfiguration
Lägre hygienstandard

Kräver mer frekvent inventering

Dyrt vid få användare

Utrymmeskrävande
Konvejer/ plaggautomatAutomat för hängande textilier, framför allt personalkläder

Ofta centralt placerade
100% kontroll på utlämning

Slutet utrymme ger bra hygien

Välkänd lösning
Hög investering och driftskostnad

Långsam utlämning ger ökad risk för köbildning

Krånglig logistik för användare (ofta få utlämningsplatser)

 

MANUELL LÖSNING

Manuell uttagsregistrering

Ett rum eller förråd i byggnaden där alla textilier förvaras. Textilierna förvaras liggandes på hyllor, i textilvagnar eller upphängda på galgar. Hyllkantsetiketter fungerar som system över varianter av textilier, som t.ex. storlekar eller typ av textilier. Kräver väldigt liten investering vid införande och är lätt att använda för personalen, förutsatt att rätt textilier finns på platsen för utlämning.

Risken med en manuell lösning är att hygienen blir lidande. Textilierna vidrörs ofta, hamnar på golvet eller att textilier längst ner i högen blir liggande för länge och samlar bakterier. Dessutom är det näst intill omöjligt att hålla koll på hur stor textilstocken är, var alla textilier befinner sig, när det behövs beställas nya och när textilierna bör kasseras.

 

 

 

 

Funktion

Användaren går in och hämtar själv ut de textilier de behöver för dagen och slänger de i tvättkorgar efter användning. De textilier som skickas in till tvätt måste manuellt beställas på nytt och fyllas på i hyllorna för hand.

 

Fördelar

 • Låg eller ingen investeringskostnad.
 • Användarvänligt.

 

Vissa kunder anger att deras personal spenderar 10-15 minuter per arbetsdag på att försöka hitta arbetskläder. Det är ungefär 2 timmar/vecka eller 10 dagar per år!

 

 

 

SKÅPSBASERAD LÖSNING

Automatisk uttagsregistrering

En skåpsbaserad lösning består av små och smidiga textilskåp som enkelt kan placeras nära användarna, t.ex. i omklädningsrum eller korridorer. Textilskåpen är lättanvända och ger mycket hög kontroll samtidigt som verksamheten får flexibilitet och tillgänglighet. Smarta textilskåp är det överlägset bästa alternativet för att hålla höga hygienkrav.

 

 

 

 

 

 

Funktion

Användaren läser på textilskåpets display eller tittar genom glasdelen i textilskåpets dörr för att hitta de textilier som de vill ha. Sedan identifierar sig användaren med sitt passerkort för att öppna textilskåpet och plocka ut de önskade textilierna. Textilskåpet inventerar automatiskt innehållet efter varje uttag så att lagersaldot alltid är korrekt. Varje användare har ett fast antal krediter som används för att hämta ut textilierna. I slutet av dagen skickar systemet en order till tvätteriet för påfyllnad nästa dag, eller enligt överenskommet schema, utan att någon beställning behöver göras.

 

Fördelar

 • Smarta textilskåp är mycket yteffektiva.
 • Minimerar svinn.
 • Hög uttagskapacitet med snabb uttagstid och flera uttagspunkter.
 • Hög tillgänglighet som sparar tid för personalen.
 • Stöd för beställningsfritt system.

 

 

 

 

RUMSBASERAD LÖSNING

Manuell eller automatisk uttagsregistrering

En rumsbaserad lösning är mer ett koncept och kan konfigureras i ett stort antal utföranden. Det är ofta rum eller förråd i byggnaden där textilierna förvaras öppet liggandes på hyllor, i textilvagnar eller upphänga på galgar. Likt manuell hantering fungerar hyllkantsetiketter som system över storlekar och modeller. Skillnaden här är att textilierna registreras via RFID-chip när personal hämtar ut dem. Detta görs antingen automatiskt eller manuellt vid en utläsningsstation. RFID-chipen förenklar även inventeringen för administrativ personal.

 

 

 

 

 

Funktion

Användaren plockar de önskade textilierna från hyllorna. Uttaget registreras manuellt på en utläsningsstation eller registreras automatiskt beroende på system. Flera uttagsenheter kan placeras i samma rum för att öka uttagskapaciteten. En rumsbaserad lösning ger en god flexibilitet, men minskad kontroll och hygien. För att öka kontrollen kan man installera en larmfunktion till textilförrådet som säger till när textilier plockas ut utan att registreras. Det kräver dock att utläsningsstationen placeras i samma rum som textilförrådet.

 

Fördelar

 • Utläsningsstationen kräver litet utrymme.
 • Låg investering beroende på val av utrustning.
 • Anpassningsbart för verksamheter med låg ytflexibilitet.

 

 

 

 

KONVEJER/PLAGGAUTOMAT

Automatisk uttagsregistrering

Konvejerband fungerar ungefär som en bankomat och styr hela hanteringen av framför allt personalkläder. Det ger full kontroll på textilstocken och passar bra för koncentrerade flöden av personal. Konvejerband har liknande funktion som skåpsbaserade lösningar men kräver större utrymme och är mer komplexa att hantera. För verksamheter med många textilier behövs ett stort utrymme för att lagerhålla alla kläder i och med att lösningen hanterar textilierna hängandes på galgar, istället för vikta.

 

 

 

 

 

 

Funktion

Användaren identifierar sig med sitt passerkort och väljer via en touch-display de kläder den önskar. Rena kläder kommer sedan ut på en galge redo att användas. Varje användare har ett fast antal krediter som används för att hämta ut kläderna. Vissa typer av lösningar har stöd för beställningsfritt system.

 

Fördelar

 • Maximal kontroll på textilstocken eftersom plaggen distribueras ett i taget.
 • Minimerar svinn.
 • Sluten lösning vilket säkerställer hög hygien.
 • Vissa typer av lösningar har stöd för beställningsfritt system.

Kontakta oss

Har du frågor om våra logistiklösningar eller produkter, tveka inte att ta kontakt med oss.

Teknisk support

Kontakta Texi Service Desk för att få teknisk hjälp med din utrustning.