Mörk gata, hög hastighet, ljus, billyktor

Omsättningshastighet – vad är det och varför är det så viktigt?

Textillogistik

En av många fördelar med att en RFID-baserad logistiklösning för era arbetskläder är att det hjälper till att öka klädernas omsättningshastighet. Beroende på vilken lösning man använder kan omsättningshastigheten öka med upp till 30%. 

Men vad betyder det? Och varför är det bra? Vi reder ut begreppet

Definition

Omsättningshastighet är benämningen på hur många gånger per år som ett plagg tvättas. Man kan även benämna det som den hastighet med vilken arbetskläderna cirkulerar mellan tvätt och användning. Vi använder denna formel för att räkna ut ett medelvärde på omsättningshastigheten: antal levererade plagg under ett år dividerat med totala antalet plagg i textilstocken (levererade plagg/totalt antal = omsättningshastighet).

Ju snabbare omsättningshastighet, desto snabbare cirkulerar arbetskläderna = de tvättas oftare.

Påverkar hygienen

I genomsnitt tvättas arbetskläder endast 10 gånger per år, resten av tiden ligger de stilla utan att användas. Man kan säga att de ligger på hyllan och samlar damm, vilket är precis vad de gör. Och dammiga kläder leder till en försämrad hygien.

Påverkar ekonomin

Har du en hög omsättningshastighet på arbetskläderna hjälper det dig att hålla nere volymen på textilstocken. Och det i sin tur innebär lägre investering i antal plagg för dig. Tänk dig att du kan ha 50 plagg istället för 100 plagg som cirkulerar mellan tvätt och användning, men fortfarande täcker samma personalbehov? Låter som en bra affär det!

Påverkar miljön

Av samma orsak som hög omsättningshastighet har positiv inverkan på ekonomin så har det även positiv inverkan på miljön. Nästan hälften av ett plaggs miljöpåverkan uppstår när det tillverkas. Därför är det viktigt att inte tillverka/köpa in fler plagg än nödvändigt och se till att de plaggen används i så hög utsträckning som möjligt.

Sådär, nästa gång du läser något om omsättningshastighet så vet du vad det handlar om.

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *