Hand som håller siffran 6

6 tecken på att ni behöver en logistiklösning för hantering av arbetskläder

Textillogistik

1. Ni saknar information om hur många plagg ni har i användning

Har ni ingen grundläggande koll på hur många artiklar ni har i textilstocken är det svårt att avgöra ifall ni har för få eller för många plagg i cirkulation. Risken är dock stor att ni har onödigt stort lager som kostar pengar. Med en textillogistiklösning får ni full koll på hur många artiklar som används och kan därmed optimera lagerstorleken och era kostnader.

 

2. Det saknas ofta plagg när personalen ska hämta ut sina arbetskläder

Med en textillogistiklösning kan klädbeställningar till tvätteriet styras automatiskt utifrån ert faktiska behov. Det gör att rätt plagg i rätt storlek alltid finns tillgängligt när personalen behöver det.

 

3. Ni spenderar stora belopp på inköp av nya plagg för att kompensera kläder som försvinner (svinn)

En textillogistiklösning ger er kontroll på hur många plagg som försvinner och vilka plagg som är mest utsatta för svinn. Utifrån detta kan ni sätta in rätt åtgärder för att minska problemet.

Här kan du läsa våra 4 bästa tips för att komma tillrätta med klädsvinn

 

4. Plagg ligger oanvända på hyllan och blir ohygieniska

En textillogistiklösning ger er statistik på vilka plagg som används mycket och vilka som används sällan och bara ”ligger still på hyllan”. Detta är inte optimalt varken ur hygiensynpunkt (plagg som ligger still länge riskerar att samla på sig damm och bakterier och därmed bli ohygieniska) eller ur lageroptimeringssynpunkt.

 

5. Det går åt mycket administrations-tid för er personal att beställa rena kläder från tvätteriet och hantera klädrelaterade ärenden

Med en textillogistiklösning slipper er personal gå runt bland textilförråden och räkna manuellt hur många plagg som behöver beställas från tvätteriet varje dag. Systemet håller koll på ert lagersaldo och gör beställningar av de plagg som behövs för att klara av era behov nästkommande period.

 

6. Det är svårt att mäta era faktiska kostnader och följa upp personalens klädanvändning

Med en textillogistiklösning registreras alla kläduttag och klädreturer i systemet och sparas i en databas. Det gör det möjligt att ta ut statistik som t.ex. visar varje avdelnings förbrukning eller hur länge personalen behåller arbetskläderna innan de lämnar in dem för tvätt. Klädkostnaden för en specifik avdelning, och även verksamheten i stort, kan då kopplas till faktisk användning istället för uppskattad användning.

 

Guide: så vet du vilket system för textillogistik som passar er bäst

 

Background photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *