Bättre kontroll arbetskläder - logistik, linjer, smartphone, personal

Bättre kontroll på era arbetskläder med RFID-teknologi och ett textillogistiksystem

Textillogistik

Har ditt företag en utmaning i att hantera era arbetskläder på ett ekonomiskt, säkert och effektivt sätt? Har ni svårt att hålla koll på vilka storlekar som finns i lager? Vet ni med säkerhet hur många plagg era medarbetare hämtar ut varje dag, var plaggen befinner sig, och hur rena de är?

Vi märker att flera företag har en utmaning i att hantera sin textillogistik och att kläder saknas, försvinner eller att medarbetare oavsiktligt tar med sig sina arbetskläder hem. I slutändan kan brist på arbetskläder leda till stora hygienbrister och höga ersättningskostnader.

Vi anser att dina medarbetare inte ska behöva oroa sig över hygienfaktorer, lagerhantering eller klädbrist. Och att ni borde lägga er värdefulla tid på viktigare arbetsuppgifter. Det finns det idag flera olika textillogistiklösningar, som med hjälp av RFID-teknik, hjälper bland annat sjukhus och livsmedelstillverkare att få kontroll på sina arbetskläder och textillager. Så, exakt hur går det till? Jo, allting börjar med RFID-chippen.

HF/UHF RFID-teknik

Radiofrekvensidentifiering (RFID) är en form av trådlös kommunikation som använder radiovågor för att spåra och identifiera objekt. ”HF” står för High Frequency och ”UHF” står för ”Ultra High Frequency”, vilket är de två vanligast förekommande RFID lösningarna .

Genom att implementera ett RFID-chip i varje plagg i er textilstock kan den här lösningen hjälpa er att hålla reda på vem som hämtat ut plaggen, när och om de har returnerats och vilka storlekar som togs ut. På så sätt kan du veta exakt vilka plagg du saknar och var du kan hitta dem. Detta hjälper dig att undvika lagerbrister, minimera svinnet och hålla en exakt lagerstatus.

Passiv RFID-teknik

Inom textillogistik används passiva RFID-chip, vilket innebär att de inte har någon egen intern strömkälla, utan väntar på en signal från en RFID-läsare. Passiva RFID-chip är små, flexibla, tunna och de kan fungera för evigt utan batteri. De fungerar även för olika frekvenser. Passiva RFID-chip kan vara av olika form och storlek och designas för just för det materialet eller den funktionen som de lämpar sig bäst för. Ett passivt chip kan t.ex. tåla extrem hetta, kyla eller väta.

Hur fungerar det?

Ett RFID-chip är fäst i varje plagg/textil. Det vanligaste är att den är insydd i plagget, ofta placerad i en ficka eller i en fåll. Plaggets unika egenskaper kopplas sedan till chipets serienummer och informationen som är associerat till plagget/textilen lagras i en databas. Till exempel:

E004035009A46204= Piketröja, Medium, I lager

När alla kläder/textilier är märkta med chip, installeras sedan ett antal chip-läsare (antenner) i era lokaler. Dessa antenner scannar sedan av chippen och skickar all chip-information till en programvara för textilhantering. Detta hjälper er att hålla koll på alla uttag av kläder, returer och inventering av textilier. Programvaran är också kopplad till din tvättservicepartner, vilket ger regelbundna uppdateringar gällande beställningar och lagerhantering. Om chippen scannas vid varje transaktion kan du följa plagget genom hela cykeln från att det hämtas ut, till att det returneras, skickas till tvätt, transporteras tillbaka till er och kommer upp på hyllan igen.

Smarta system -> bättre information.

När ett plagg hämtas ut och chippet scannas mot en RFID-läsare kan programvaran visa viktig information för användaren. T.ex. hur många plagg hen har till godo, hur många hen hämtat ut och hur många hen returnerat. Man kan även ställa in så att programvaran visar namn på den som plockat ut plagget, e-postadress och det exakta datumet som plagget ska returneras. En extra funktion kan läggas till för att automatiskt skicka ett e-mail till medarbetaren som informerar honom eller henne om att det är dags att returnera plagget.

Att välja en textillogistiklösning med RFID-teknologi är med andra ord ett gott steg på vägen att få full kontroll på dina textiler, vilket bland annat leder till ekonomiska besparingar och ökad hygien.

Guide: så vet du vilket system för textillogistik som passar er bäst

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *