RFID-chip för enklare hantering arbetskläder, textillogistik - frilagda

Chipmärkning minskar svinnet av arbetskläder

Textillogistik

Det är väldigt vanligt inom textilservicebranschen att arbetskläderna märks med ett s.k. RFID-chip (Radio Frequency Identification). Dessa små chip, som ofta är insydda i en fåll eller linningen på ett plagg, är till stor nytta i tvättprocessen där tvätteriet kan registrera inlevererade plagg, styra dem till rätt kunder och följa dem genom hela tvätthanteringen.

Men de möjliggör även stora fördelar, t.ex. i form av minskat svinn av arbetskläder, automatiska beställningar och ökad leveranssäkerhet.

Minskat svinn av arbetskläder

Genom att använda chippade arbetskläder tillsammans med en textillogistiklösning, får du kontroll ända ner på användarnivå var arbetskläderna befinner sig. Du har därmed möjlighet att styra så att t.ex. personalplagg måste lämnas tillbaka innan nya tas ut och kan styra hur många ombyten personalen kan ha ute samtidigt. Det är ett mycket effektivt sätt att minska svinnet på kläderna.

Beställningsfri service

Genom att tvätteriet kan registrera alla textilier som kommer in via chippen kan du få en beställningsfri service. Det innebär att om ni skickar in 25 st vita pikétröjor till tvätten så skapas automatiskt en beställning på samma antal pikéer som levereras ut vid nästa leverans, utan att du behöver lägga en beställning.

Ökad leveranssäkerhet

Alla som arbetar med hygieniska textilier vet att det viktigt att inte plaggen ligger oanvända för länge ute på sjukhusen, eftersom detta riskerar att leda till dålig hygien men även leveransbrister. Chippen möjliggör att kunna kontrollera hur länge textiler legat oanvända på hyllan. När kläderna kommer in till tvätteriet i snabbare takt kan de även levereras ut snabbare till avdelningar som behöver dem (s.k. omsättningshastighet).

Minskat överlager och kapitalbindning

Tack vare chippen får du ökad kontroll över var textilstocken befinner sig. Du kan därmed genomföra riktade insatser för att motverka överlagring och som direkt följd slippa onödiga kostnader i form av nyinvesteringar i textilstocken. Med hjälp av ett textillogistiksystem får du enkelt fram statistik och kan vidta åtgärder.

Säkerställd kvalitet

För vissa typer av arbetskläder, t.ex. operationsplagg eller inom livsmedelstillverkning, är det extra viktigt att ha kontroll på hur många gånger ett plagg har tvättats för att säkerställa rätt kvalitet. Tack vare chipmärkningen skickas ett plagg automatiskt till kassation när det tvättats sitt förutbestämda maxantal.

Vad ska jag tänka på?

För att få alla fördelar som chippen medför krävs ett samarbete mellan dig och företaget som tvättar och levererar era arbetskläder, framförallt kring textilstockens användning och användarnas beteende. I ett uppstartsskede är det viktigt att fokusera på önskad funktionalitet och kravställa utifrån detta snarare än vilken typ av teknik man vill ha. Vi utgår alltid från era behov och guidar dig fram till en lösning som passar bäst för er.

För att skaffa dig lite mer koll kan du ladda ner vår gratisguide där vi jämför olika tekniker och produkter för att hantera er textillogistik.

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *