Fördelar med olika typer av RFID-chip - öga, datakod

För- och nackdelar med olika typer av RFID-chip

Teknik

Arbetskläder och textilier som hyrs ut till kunder märks ofta med ett s.k. RFID-chip (Radio Frequency Identification). Dessa chip, som ofta är insydda i en fåll eller linningen på ett plagg, är till stor nytta för dig i form av minskat svinn av arbetskläder, automatiska beställningar och ökad leveranssäkerhet. 

Det finns 3 olika typer av RFID-chip: Low frequencyhigh frequency och Ultra high frequency. Men vad innebär det och vad skiljer dem åt? Vi reder ut begreppen. 

Low frequency (LF)

Detta var den första chip-teknik som började användas. Med denna teknik går det bara att läsa av en artikel i taget (single read) och läsavståndet är kort, endast några cm. Läsningarna är också relativt långsamma. Denna lösning kan användas där det är fullt tillräckligt att läsa en sak i taget. 

High frequency (HF)

Nästa steg i utvecklingen innebar att flera textilier kunde läsas av samtidigt (multi read). Läsavståndet är något längre (några decimeter) vilket gör det möjligt att både läsa av hela buntar av plagg t.ex. på transportband eller när vagnar packas till kunderna. 

Ultra High Frequency (UHF)

UHF är framtaget för lösningar där behov finns att läsa mängder med produkter på samma gång (t.ex. en hel vagn eller pall med artiklar). Man har också ett betydligt längre läsavstånd (flera meter). Chippen finns också i platta varianter som fungerar bra för användning på lakan och annat flatgods som manglas. Lite förenklat kan man säga att den typ av mängdläsning och ökade läsavståndet som tekniken möjliggör, innebär möjligheter till effektiv hantering men till priset av ett visst avkall på läsprecisionen. 

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *