Förvaring och hantering av arbetskläder - viktig del av hygienarbetet för livsmedelstillverkande företag

Förvaring och hantering av arbetskläder – viktig del av hygienarbetet för livsmedelstillverkande företag

Hygien

Inom livsmedelstillverkning har arbetskläder traditionellt sett handlat om att skydda produkten. Exempelvis skall rätt klädsel förhindra att hår eller textilfibrer hamnar i produktionen vilket riskerar att förstöra produkten. Inom sjukvården går man steget längre där ökade hygienkrav på arbetskläder syftar till att förhindra smittspridning. Detta är något som även bör tas i beaktning i andra branscher med krav på hygien såsom livsmedelstillverkning.

Krav på förvaring och hantering av arbetskläder

En viktig faktor är hur arbetskläderna hanteras och förvaras på arbetsplatsen. Arbetskläder bör förvaras separat från personalens privata kläder. Det finns alltid en risk att kläderna som man har på sig utanför arbetsplatsen, kan föra med sig olika typer av föroreningar och i värsta fall sjukdomsframkallande mikroorganismer in i produktionen. En åtgärd för att förhindra detta är att arbetskläderna endast används på arbetsplatsen och att de där förvaras på ett hygieniskt sätt. Ett sätt är att använda slutna textilskåp, istället för öppna textilförråd. Då får ni en kontrollerad förvaring där arbetskläder hämtas vid arbetsdagens början samt lämnas till tvätt direkt efter att arbetsdagen är slut. På så sätt kan ni undvika att sprida mikroorganismer till de livsmedel som hanteras.

Arbetskläderna har en viktig roll i att hindra smittspridning. Rekommendationen är att dagligen byta till rena arbetskläder.

Branschriktlinjer

Oavsett om arbetskläderna tvättas hos en textilservicepartner eller i egna tvättstugor är det viktigt att följa Livsmedelsverkets rekommenderade branschriktlinjer. Det är ett sätt att minimera kontanimering av de livsmedel som tillverkas.

Enligt livsmedelsverket gäller:

Lösningar för hygienisk hantering

Flera av riktlinjerna ovan är, om inte helt omöjliga, så åtminstone utmanande att följa om arbetskläder tvättas och hanteras av den egna personalen på arbetsplatsen eller hemma. Det bör införas ett systematiskt och dokumenterat hygienarbete för att säkerställa att riktlinjerna efterlevs. När det gäller förvaring av arbetskläder finns dock enkla lösningar i form av förslutna skåp som minimerar att arbetskläderna kontamineras utifrån. Genom att skåpen enbart kan öppnas genom att personalen drar sitt passerkort ges automatiskt även en bättre kontroll på svinn och kostnader. Det finns även möjlighet att komplettera skåp idag med inbyggt bakteriedödande ljus vilket ger en extremt hög hygiennivå vid förvaring av arbetskläder. Ta gärna en titt på våra produkter för uthämtning och återlämning.

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *