Hygien arbetskäder

Textilskåp med ultraviolett ljus har stor effekt på hygienen

Hygien

Hanteringen och logistiken kring arbetskläder inom sjukvården är en bidragande orsak till att infektioner sprids mellan patienter och personal. Mätningar visar att genom att installera lampor med ultraviolett ljus i textilskåp som används för uthämtning av arbetskläder, exempelvis TEXI Dispenser Cabinets, så minskar bakterieförekomsten på arbetskläderna med 80%. Detta kan ha stor betydelse för att minska spridningen av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom sjukvården.

På Texi har vi tagit fram en ny typ av UVC-lampa (ultraviolett kortvågigt ljus) som installeras inuti textilskåpen och belyser arbetskläderna mellan varje gång skåpet öppnas och stängs. Detta visar sig har stor bakteriedödande effekt på sporer, svampar, bakterier och virus som riskerar att samlas på kläderna. 

Så här fungerar det

När en person öppnar textilskåpet för att hämta ut sina arbetskläder för dagen uppstår en luftcirkulation som sprider mikroorganismer från personen och lokalen utanför till textilierna i skåpet. UVC-lamporna tänds direkt när dörren stängs och lyser tills bakterierna är neutraliserade. Lamporna släcks automatiskt om dörren öppnas igen vilket förhindrar att personalen exponeras för ljuset. 

Antibakteriellt ljus i textilskåpen ökar hygienen på kläderna
Texi Dispenser Cabinet med antibakteriellt ljus.

Positiva mätresultat

För att testa effekten av lamporna tog vi hjälp av Hygiene Diagnostics AB. Mätningarna ägde rum på Texis kontor i Norsborg, och vi använde oss av två textilskåp, TEXI Dispenser Cabinets för undersökningen. I ett av skåpen installerade vi UVC-lamporna och det andra skåpet lät vi vara utan lampor. 

På varje hylla i skåpen placerades petriskålar för att fånga upp bakterierna som förekommer i skåpen, samt en petriskål utanför skåpen som referens. Skåpen fylldes sedan med arbetskläder av sådan modell som vanligtvis förekommer inom vården. 

Skåpen stängdes i 15 minuter för att samla de luftburna bakterierna och efter det plockades petriskålarna ut för analys. Och resultatet var minst sagt positivt! 

80% lägre förekomst av bakterier

Resultaten visar att luften var hela 80% renare i skåpet som belystes med UVC-ljus jämfört med skåpet utan lampor, och 88% renare än luften utanför. Mätvärdena för skåpet med lampor ligger till och med nära gränsvärdena för vad som klassas som ett sterilt förvaringsutrymme. 

Detta tyder på att UVC-lamporna har en stor desinficerande effekt på luften och kläderna inne i textilskåpen, och således är ett bra verktyg i kampen mot vårdrelaterade infektioner.

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *