Effektiv textillogistik kan rädda liv - arbetskläder i skåp - staplade snyggt

Kan bättre textillogistik bidra till att rädda liv?

Hygien

Vårdrelaterade infektioner, VRI, är en utmaning för sjukvården och innebär både ett stort lidande för patienten samt en stor kostnad för sjukvården och samhället – närmare bestämt sju miljarder kronor per år enligt en artikel publicerad i Dagens Industri.

Det är många faktorer som ligger bakom förekomsten av VRI, dock kan alla sammanfattas inom samlingsbegreppet hygien. Smitta och mer eller mindre allvarliga infektioner kan uppstå genom brister i städning, handhygien eller förekomsten av luftburna partiklar under en operation. Men även av textilier som inte hanteras på ett tillräckligt kontrollerat sätt.

Inom sjukvården används mängder av textilier och arbetskläder. På tvätteriet hanteras textilierna noggrant för att säkerställa att inga bakterier sprids. Alla auktoriserade tvätterier jobbar dagligen med hygien och med att ha så få personer som möjligt hantera de rena textilierna innan de packas och transporteras tillbaka till sjukhuset.

Textilhanteringen på sjukhuset är den största hygienrisken

När den rena tvätten anländer till sjukhuset eller vårdcentralen är det svårt att kontrollera hur hygieniskt hanteringen av textilierna verkligen är. Den största hygienrisken är nämligen användarna och hur man hanterar plaggen internt.

Kontroll sätter stopp för smitta

Det enda sättet att minimera smitta är att ta kontroll, både över textilierna men även användarnas beteenden.

Det finns olika lösningar på marknaden – alltifrån öppna rumslösningar till skåpbaserade lösningar med spårbarhet ända ner på individnivå. Det gemensamma för alla typer av spårbarhetslösningar är att de ger information över hur textilierna rör sig men är olika tuffa när det gäller att kontrollera användarnas beteenden och erbjuder därmed olika nivåer på hygien.

Beroenden på hur mycket ni är beredda på att kontrollera användarnas beteende så kan en hygienisk textilhantering och ännu bättre textillogistik bidra till att minska VRI och därmed rädda liv.

/ Anna Hallberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *