Patientkontakt

Stolt partner till Nollvisionen: Städa bort VRI

Hygien

Texi har gått in som partner i projektet Nollvisionen: Städa bort VRI. Projektet syftar till att utveckla nya angreppssätt för vårdhygien, bland annat genom att testa nya tekniker, material och metoder som minskar förekomsten av vårdrelaterade infektioner; VRI.

Problemet med VRI är något vi skrivit om flera gånger tidigare här på bloggen. Anledningen är att det är en så pass stor och komplex fråga som berör de flesta delarna av vårt sjukvårdssystem. Det är ett globalt problem som skördar närmare 16 miljoner liv varje år och anstränger vårdens redan knappa resurser till det yttersta. Det accelererar även bildningen av multiresistenta bakterier som i sig är en gigantisk samhällsutmaning.

Nollvisionen - Städa bort VRI

Anders Bergfeldt, VD på Texi, säger: “Vi vet vilka utmaningar som sjukvården står inför när det gäller VRI. För att komma till rätta med det måste alla delar i vårdsystemet samverka – från patientkontakt till textilhantering och städ. Därför känns det självklart att vi är med i projektet och bidrar inom vårt expertområde som handlar om hygienisk och säker hantering av arbetskläder.”

Mål med projektet

Projektet är uppdelat i tre delar där slutmålet är en formulerad nollvision gällande gemensamt ansvar att minska vårdrelaterade infektioner och antimikrobiell resistens inom hela vården.

Projektmålen sammanfattas även i dessa punkter:

“Jag hoppas och tror att vi genom detta projekt kan skapa en tryggare och säkrare vård, där resurser inte spenderas i onödan på att bota infektioner uppkomna av själva vårdarbetet. Det kräver att alla delar i vårdkedjan har samma stränga syn på hygien och jobbar på ett strukturerat och standardiserad sätt för att förebygga smittspridning”, avslutar Anders.

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *