St Olavs Sjukhus

Vi kan förse många anställda med kläder på liten yta. Totalt har vi 260 textilskåp och dessa kan vi flytta runt för att på bästa sätt underlätta för vår personal.

- St Olavs Sjukhus

2004 installerade St. Olavssjukhuset i Trondheim Texi AB:s textillösning:
– Detta sätt att hantera arbetskläderna har en rad fördelar, säger Roar Sommer, avdelningschef för logistik och försörjning på St. Olav.

St. Olavs Hospital, Universitetssjukhuset i Trondheim, är ett av världens modernaste sjukhus, och har över 10 000 anställda.
2004 övergick St. Olav till Texi AB:s lösning av textilier:
– Tidigare hade vi förvaring och utlämning av arbetskläder på 90 platser runt om på lasarettet. På varje plats fanns det en person som var ansvarig för detta som en del av sin tjänst. Efter övergången till Texi har detta dragits ner till 23 platser, och detta i kulvertarna vilket innebär att det frigjorts mycket utrymme för vårdplatser, säger Roar Sommer, avdelningschef för logistik och försörjning på St. Olav.

Vilka ser du som de stora fördelarna med Texis textillösning?
– Det finns många fördelar. En av dessa är att det är väldigt arealeffektivt. Vi kan förse många anställda med kläder på liten yta. Totalt har vi 260 textilskåp och dessa kan vi flytta runt för att på bästa sätt underlätta för vår personal. Flexibiliteten är mycket värdefull, säger Sommer.
St. Olav har också gjort en tydlig förändring när det gäller vilka plagg som finns att tillgå för personalen. Tidigare hade enskilda enheter vissa individuella färgsättningar på sina arbetskläder.
Nu har all personal tillgång till alla kläder, och kläderna finns i blått, vitt och grönt:
– Vi har halverat antalet storlekar som finns att använda från 60 till 30. Detta underlättar både för personalen och för tvätteriet. Och detta innebär givetvis en kostnadssänkning för klädhanteringen inom St. Olav. Mellan 2015-2017 har vi sänkt kostnaderna för arbetskläder och hanteringen av dessa med 10 miljoner norska kronor, säger Sommer.

Hur går personalen tillväga när de ska hämta ut sina kläder för dagen?
– All personal byter arbetskläder minst en gång varje dag. Om det blir ännu fler gånger beror givetvis på vad de arbetar med just den dagen. När de kommer till jobbet går de till Texi-skåpen och hämtar ut de plagg som de ska använda den dagen. Tidigare fanns det en stor utmaning i att arbetskläder kunde bli kvar i arbetsskåpen eller på andra platser runt om på sjukhuset. Nu finns det en begränsning i hur många plagg respektive anställd kan hämta ut. Det betyder att vi har mycket bättre koll på vår klädstock. Efter avslutat arbetspass går personen förbi klädreturstationen och lägger in kläderna där. Då krediteras uttaget av kläderna genom det mikrochip som finns i varje plagg. Detta gör också att vi inte behöver ha mer kläder i omlopp än vad som verkligen används, säger Sommer.
Varje kväll klockan 23 går en automatisk beställning från textilskåpen direkt till tvätteriet med vad som det behöver fyllas på med följande morgon.
– Att detta sker automatiskt är en stor fördel. Då behöver vi inte ha personal som inventerar vad som finns och vad som behövs till kommande dag. Vi vet att de kläder som finns på plats kommer att räcka, säger Sommer och fortsätter:
– Vi är väldigt nöjda med Texis textillösning. Det finns som sagt en rad fördelar och vi har en tät och givande dialog med Texi. Om jag bara skulle komma med ett förslag till förbättring är det att det skulle gå att ha vagnar på varje avdelning för returer. Framför allt på de avdelningar där det är stor omsättning varje dag på arbetskläder. Vi har gott hopp om att detta kommer att bli verklighet inom en snar framtid, säger Sommer.

Det här är St. Olavssjukhuset, Universitetssjukhuset i Trondheim

Så här funkar det

Detta ger

www.stolav.no