Universitetssjukhuset i Linköping

Valet föll på textilskåpen från Texi AB mycket med anledning av att de är flexibla; att det går att flytta runt skåpen, samt att de är väldigt yteffektiva.

- Universitetssjukhuset i Linköping

”Det är flexibelt, yteffektivt, och innebär att vi får en ökad omsättning på arbetskläderna.”

Det nämner FM centrum på Region Östergötland som de främsta vinningarna efter bytet till att använda textillogistiklösningen från Texi AB för hanteringen av personalens arbetskläder på Universitetssjukhuset i Linköping.

För drygt ett år sedan övergick Universitetssjukhuset i Linköping till att använda sig av textilskåp från Texi AB, detta i samband med en stor ombyggnation på sjukhuset. Textilskåpen (Texi Dispenser Cabinet) är en del i den textillogistiklösning som Texi levererar.

I samband med ombyggnationen togs de verksamhetsnära omklädningsrummen på respektive vårdavdelning bort och i stället flyttades omklädningsrummen ner till kulvertplan.

– På ett sjukhus är du alltid trångbodd. Vi gjorde en utredning av vad som fanns att tillgå på marknaden, och tittade på vad våra lokaler klarade av. Valet föll på textilskåpen från Texi AB mycket med anledning av att de är flexibla; att det går att flytta runt skåpen, samt att de är väldigt yteffektiva. Du kan försörja många personer på en liten yta, säger Robert Nilsson på FM centrum.

Innan ombyggnationen fanns det klädförvaring på varje enhet på sjukhuset, nu har majoriteten av dessa omklädningsrum bantats ner till tre centrala kluster av omklädningsrum:

– En fördel med det här upplägget är att skåpen kommer så nära de anställda som ska använda kläderna. Skåpen för både utlämning och för returer av använda kläder finns centralt placerade. Den här förändringen har givetvis varit positiv även ur ett ekonomiskt perspektiv. Tidigare har det varit en medarbetare på varje avdelning som jobbat med att beställa och se till att det finns kläder. Detta har uppskattningsvis tagit i genomsnitt 2,5 timme per vecka. Nu blir det visserligen mer jobb på tre ställen. Men det är en stor tidsvinst med vårt nya sätt att hantera kläderna, säger Nilsson.

Region Östergötland delar sin klädstock med Region Jönköpings län. Alla kläder tvättas i egen regi på TvNo Textilservice AB i Norrköping (som ägs av Region Östergötland och Region Jönköping), tvätterierna ser till att kläderna har rätt kvalité:

– Textilskåpen gör att vi får en högre cirkulation på kläderna. Det gör att vi behöver ha mindre textilier i omlopp. Tidigare har vissa kläder blivit hyllvärmare på respektive vårdavdelning. Nu slits kläderna visserligen på ett annat sätt genom att de används flitigare och byts ut mer frekvent. Men det gör också att vi har bättre koll på och kan vara mer flexibla klädesutbudet, säger Lars Gustafsson på FM centrum.

I samband med övergången till Texis logistiklösning har det dessutom gjorts begränsning när det gäller vilka kläder som de anställda har att välja mellan. Nu finns byxa med mudd; rak byxa; personalskjorta; piké; klänning och rock att välja mellan för de anställda (utöver detta finns operationskläder i form av blus och byxa).

– Tidigare fanns det vissa avdelningar som hade kläder märkta med deras avdelning. Detta var förenat med stora kostnader dels för att trycka upp kläderna men framför allt för tryckeriet att sortera kläderna. Nu har vi standardiserat utbudet. Personalen har varit positivt inställd till den här förändringen, de upplever att deras kläder alltid finns i skåpen. Det gör att det inte finns någon anledning att bunkra kläder, alltså att plocka med sig de kläder som de ska ha under en vecka. Det är positivt både ur ett hygieniskt perspektiv och dessutom minskar det risken för att kläder ”binds” upp och inte används, säger Robert Nilsson.

På Vrinnevisjukhuset i Norrköping sker en ombyggnation och de kommer när denna är klar att använda sig av Texis logistiklösning för arbetskläder.

Det här är Universitetssjukhuset i Linköping

Så här funkar det:

Detta ger